• Odwiedziło nas: 276868 osób
  • Do końca roku: 74 dni
  • Do wakacji: 251 dni
Czwartek, 2018-10-18
Imieniny:
Hanny, Klementyny

Wymagania wobec przedszkoli

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA » Wymagania wobec przedszkoli
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 11 sierpnia 2017 r.

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa, w odniesieniu do różnych typów szkół i rodzajów placówek, wymagania wobec publicznych
szkół i placówek dotyczące realizacji niezbędnych działań, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe.
§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.2)
Minister Edukacji Narodowej: wz. M. Kopeć
Wymagania wobec przedszkoli

1) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2) Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

3) Dzieci są aktywne.

4) Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

5) Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

6) Rodzice są partnerami przedszkola.

7) Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

8) Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

9) Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Opracowanie: szkolnastrona.pl