• Odwiedziło nas: 276874 osób
  • Do końca roku: 74 dni
  • Do wakacji: 251 dni
Czwartek, 2018-10-18
Imieniny:
Hanny, Klementyny

Dowóz autobusem-Regulamin

Jesteś tu: » STRONA GŁÓWNA » Dowóz autobusem-Regulamin

- DOWOŻENIE AUTOBUSEM regulowane jest przez : REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW DO I ZE SZKOŁY NA TERENIE GMINY WILAMOWICE 


 

Prosimy Rodziców o zapoznanie się z zarządzeniem Nr 38/2016 Burmistrza Wilamowic

z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji dowozu uczniów oraz

wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do i ze szkoły

na terenie Gminy Wilamowice.

Treść zarządzenia dostępna na stronie internetowej  //bip.wilamowice.pl, i w materiałach do pobrania ( u dołu pierwszej  strony)

 


organizację dowozu dzieci określa ustawa o systemie oswiaty z dnia 7 września 1991 r

art 14 a

 

Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

1a.  W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Inne formy wychowania przedszkolnego organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w innym możliwie najbliższym miejscu.

 

2. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego powinna zapewniać wszystkim dzieciom pięcioletnim zamieszkałym na obszarze gminy możliwość spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3. Droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego nie powinna przekraczać 3 km.

 

3.  Jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

 

4.  Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.


Opracowanie: szkolnastrona.pl